Andelsboligforeningen Søndervighusene er en privat andelsboligforening og blev stiftet den 12. november 2002 med det formål "at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 461 Husum, København".

Foreningen overtog ejendommen i december 2002. Ved stiftelsen indtrådte 40 ud af ejendommens 48 lejere som andelshavere. Siden er 5 udlejningslejligheder overgået til andele, så der nu er 45 andelshavere i foreningen.

Som medlem af andelsboligforeningen ejer man ikke sin lejlighed eller en bestemt del af ejendommen, men er med i en forening, der ejer ejendommen. Med medlemskabet følger brugsretten til den til andelen knyttede bolig, men bemærk at foreningen ikke tillader såkaldte forældrekøb. Andelshavene har tillige pligt til at vedligeholde boligen jf. foreningens vedtægter og de anvisninger, der gives herom af foreningen.

Ejendomsadministrationen varetages af Advokaternes Ejendomsadministration A/S.


 

Offentlig tilgængelige dokumenter kan hentes via  Box@A/B Søndervighusene (åbner i nyt vindue/tab)