Alle med interesse for vores fælles ejendom kan her se en række informationer om både ejendommen og foreningen.

Som beboer har du adgang til beboersektionen og der kan du finde yderligere oplysninger, beboernyheder  m.v. Hjemmesiden er koblet til BeboerWeb så du med samme bruger-ID og kodeord som til foreningens hjemmeside kan se relevante og aktuelle data, eksempelvis opkrævninger samt specifikation heraf, varmeregnskaber og øvrige stamdata om lejlighed m.m.

Oplysninger om bruger-ID samt kodeord vil fremgå af din boligafgiftopkrævning. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice skal du evt. tjekke oplysningerne på din betalingsoversigt.

Adresse direkte til BeboerWeb siden er: https://aeaweb.dk/Beboer/Forside

Første gang man logger sig på, skal man indtaste sine kontaktoplysninger, således at disse opdateres hos administrator.

Vedligehold på varmeanlægget den 28. juli 2021

Der bliver foretaget rensning og kontrol af varmtvandsbeholderen og centralvarmeveksleren

onsdag, den 28. juli 2021 mellem kl 07:30 og 15:30

Der vi i denne periode være lukket for varme og varmt vand.
OBS: Det er vigtigt at du holder varmtvandshanerne lukket i tidsrummet mellem 10:00 og 15:30.
Se også opslag i opgangene

Vedligeholdelse af ejendommens datanet

Efter ca. 12 års drift igangsatte vi sidste år en vedligeholdelse af vores datanet, da udstyret ikke holder evigt. I den forbindelse kommer der til også til at ske nogle forbedringer, så der vil kunne opnås højere internethastigheder til de enkelte boliger end de nuværende maksimale 100/100 Mbit. Desværre er dette blevet forsinket, dels på grund af uforudsete problemer med kabeltræk mellem blokkene, dels p.g.a. af Corona-tiltagene.  (2021.07)


Byggeprojekt 2019-2020 - nu Byggeprojekt 2019-2021

Vi kom - trods Covid-19 - gennem, el- vvs- og etageisoleringen i 2020.

Den sidste del af projektet - udskiftning af entré - og gadedøre - er af samme årsag blevet forsinket ind i 2021.

Med udbuddet er nu igang. (2021.07)


Hvis der er besøg af uvedkommende på vores fællesarealer....

Vores fællesarealer er selvfølgelig reserveret ejendommens beboere. Uvedkommendes færdsel og ophold skal derfor påtales. Det er en opgave for alle i ejendommen. På beboersiderne er der en vejledning om hvad du kan gøre: Link til siden (kræver login).


.