Alle med interesse for vores fælles ejendom kan her se en række informationer om både ejendommen og foreningen.

Som beboer har du adgang til beboersektionen og der kan du finde yderligere oplysninger, beboernyheder  m.v. Hjemmesiden er koblet til BeboerWeb så du med samme bruger-ID og kodeord som til foreningens hjemmeside kan se relevante og aktuelle data, eksempelvis opkrævninger samt specifikation heraf, varmeregnskaber og øvrige stamdata om lejlighed m.m.

Oplysninger om bruger-ID samt kodeord vil fremgå af din boligafgiftopkrævning. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice skal du evt. tjekke oplysningerne på din betalingsoversigt.

Adresse direkte til BeboerWeb siden er: https://aeaweb.dk/Beboer/Forside

Første gang man logger sig på, skal man indtaste sine kontaktoplysninger, således at disse opdateres hos administrator.

Generalforsamling 2021 - Sidste nyt:

Genåbningen af Danmark går desværre lidt langsommere end vi havde håbet.

Vi kan derfor ikke, som ellers planlagt, afholde den ordinære generalforsamling her i april måned.

Vi arbejder på at finde en ny data - og hvis genåbningsplanerne holder regner vi med at kunne afholde generalforsamlingen i slutningen af maj/starten af juni måned.


Vedligeholdelse af ejendommens datanet

Efter ca. 12 års drift igangsatte vi sidste år en vedligeholdelse af vores datanet, da udstyret ikke holder evigt. I den forbindelse kommer der til også til at ske nogle forbedringer, så der vil kunne opnås højere internethastigheder til de enkelte boliger end de nuværende maksimale 100/100 Mbit. Desværre er dette blevet forsinket, dels på grund af uforudsete problemer med kabeltræk mellem blokkene, dels p.g.a. af Corona-tiltagene. 


Byggeprojekt 2019-2020 - nu Byggeprojekt 2019-2021

Vi kom - trods Covid-19 - gennem, el- vvs- og etageisoleringen i 2020.

Men den sidste del af projektet - udskiftning af entré - og gadedøre - bliver af samme årsag forsinket et stykke ind i 2021.

Vi planlægger start af udbuddet i 2. kvartal 2021. 


Hjemmeside redigering

Hjemmesiden undergår p.t. redigering/opdatering. Bl.a. for at løse nogle tekniske problemer.


Flytning af hjemmeside

Hjemmesiden er flyttet til nye servere med sikker kommunikation.

Adressen er nu: https://abshusene.aeaforeninger.dk

Man skulle dog automatisk blive ført dertil selvom man bruger den gamle adresse (abshusene.dk)

Der er dog stadig problemer med dokumentbibliotekerne på hjemmesiden. Fejlene er meldt og vi håber de snaret bliver rettet.

Det betyder at det for tiden kun kan hentes filer fra hjemmesiden i begrænset omfang.

For dokumenter der kan være offentlig tilgængelige, har vi oprettet en midlertidig løsning via menuen foroven: Foreningen -> Om ForeningenHvis der er besøg af uvedkommende på vores fællesarealer....

Vores fællesarealer er selvfølgelig reserveret ejendommens beboere. Uvedkommendes færdsel og ophold skal derfor påtales. Det er en opgave for alle i ejendommen. På beboersiderne er der en vejledning om hvad du kan gøre: Link til siden (kræver login).


.